แม่เฮือน

แม่เฮือน ในภาษาเหนือ แปลว่า แม่บ้าน หรือ ผู้หญิงที่แต่งงานและมีสามีแล้ว

Leave a Reply