แยงผ่อ

แยงผ่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า จ้องอมง

Leave a Reply