แล้วแล้ว

แล้วแล้ว ในภาษาเหนือ แปลว่า เสร็จแล้ว

Leave a Reply