แหมเม๊าะ

แหมเม๊าะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อีกละ

Leave a Reply