แหม (อ่านว่าแฮ๋ม) ในภาษาเหนือ แปลว่า อีก

Leave a Reply