แอ่นแล่ะ

แอ่นแล่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำแซว ใช้ตอนที่คนอื่นแสดงความสามารถอันยอดเยี่ยมออกมาความหมายแนวๆ นั่นแน่

Leave a Reply