แฮ่นป้อจาย

แฮ่นป้อจาย ในภาษาเหนือ แปลว่า หิวผู้ชาย

Leave a Reply