โก๊ะโง๊ะ

โก๊ะโง๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า โง่แบบใสซื่อ

Leave a Reply