โค๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำอุทาน ความหมายประมาณเดียวกับคำว่า โห อะไรกันนี่

Leave a Reply