โจ๊ะโละ

โจ๊ะโละ ในภาษาเหนือ แปลว่า พรวดพราด

Leave a Reply