โดนมุยจ๊ก

โดนมุยจ๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า โดนขวานจาม

Leave a Reply