โป๊ดโท๊ะ

โป๊ดโท๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า โอ้โห

Leave a Reply