ใค่ฮาก ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากอ้วก อยากอาเจียน

Leave a Reply