ใจ๋ขึ้นแต้

ใจ๋ขึ้นแต้ ในภาษาเหนือ แปลว่า อารมณ์ขึ้น

Leave a Reply