ใจ๋ขึ้น

ใจ๋ขึ้น ในภาษาเหนือ แปลว่า อารมณ์เสีย

Leave a Reply