ใจ๋เปิ้นมีก่ะตั๋วคนเดียวหนา

ใจ๋เปิ้นมีก่ะตั๋วคนเดียวหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า ใจฉันมีแต่เธอคนเดียวนะ

Leave a Reply