ใสอ้อดหล้อด

ใสอ้อดหล้อด ในภาษาเหนือ แปลว่า สดใสแบบอาบน้ำเสร็จใหม่ๆ

Leave a Reply