ใส่ยงยง

ใส่ยงยง ในภาษาเหนือ แปลว่า สว่างจ้า

Leave a Reply