ใส่ โตด

ใส่ โตด ในภาษาเหนือ แปลว่า กล่าวหา, พูดจาให้ร้าย, ปรักปรำ

Leave a Reply