ไข้ป๊ะ

ไข้ป๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากพบ,อยากเจอ

Leave a Reply