ไข้หัว

ไข้หัว ในภาษาเหนือ แปลว่า หัวเราะ

Leave a Reply