ไข้ฮาก

ไข้ฮาก ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากอาเจียน

Leave a Reply