ไค่กอด

ไค่กอด ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากกอด

Leave a Reply