ไค่นอน

ไค่นอน ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากนอน

Leave a Reply