ไค่นั่ง

ไค่นั่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากนั่ง

Leave a Reply