ไค่ยืน

ไค่ยืน ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากยืน

Leave a Reply