ไค่หลับขนาด

ไค่หลับขนาด ในภาษาเหนือ แปลว่า ง่วงนอนมากๆ

Leave a Reply