ไค่หลับ

ไค่หลับ ในภาษาเหนือ แปลว่า ง่วง

Leave a Reply