ไค่อยากกิ๋นข้าว

ไค่อยากกิ๋นข้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า หิวข้าว

Leave a Reply