ไค่อยากกิ๋นน้ำ

ไค่อยากกิ๋นน้ำ ในภาษาเหนือ แปลว่า หิวน้ำ

Leave a Reply