ไค่อยากกิ๋นหน้าม

ไค่อยากกิ๋นหน้าม ในภาษาเหนือ แปลว่า หิวน้ำ

Leave a Reply