ไค่อู้ตวยอี้ก่ะ

ไค่อู้ตวยอี้ก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากคุยด้วยแค่นั้นเอง

Leave a Reply