ไค่ฮาก

ไค่ฮาก ในภาษาเหนือ แปลว่า คลื่นไส้จะอ้วก

Leave a Reply