ไค่เยี่ยวบนรถ

ไค่เยี่ยวบนรถ ในภาษาเหนือ แปลว่า ปวดฉี่ตอนขึ้นรถ หรือ อยู่บนรถ

Leave a Reply