ไค่แอ่ว

ไค่แอ่ว ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากเที่ยว

Leave a Reply