ไค่ได้

ไค่ได้ ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากได้

Leave a Reply