ไค่ไปแอ่ว

ไค่ไปแอ่ว ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากไปเที่ยว

Leave a Reply