ไค่ไป

ไค่ไป ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากไป

Leave a Reply