ไค่ไห้ไค่หุย

ไค่ไห้ไค่หุย ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากร้องให้โหยหวน

Leave a Reply