ไค้หัน

ไค้หัน ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากเห็น

Leave a Reply