ไปก่ะ

ไปก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปสิ

Leave a Reply