ไปตลาด

ไปตลาด ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปกาด

Leave a Reply