ไปตางไดมา

ไปตางไดมา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปไหนมาเหรอ

Leave a Reply