ไปอยู่ตางไดมา

ไปอยู่ตางไดมา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปอยู่ไหนมา

Leave a Reply