ไปแอ่วตวยกั๋นน่อ

ไปแอ่วตวยกั๋นน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปเที่ยวด้วยกันนะ?

Leave a Reply