ไปไหนขอไปตวย

ไปไหนขอไปตวย ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปไหน ขอตามไปด้วย

Leave a Reply