ไผบะมาพ่อง

ไผบะมาพ่อง ในภาษาเหนือ แปลว่า ใครไม่มาบ้าง

Leave a Reply