ไผหันปากกาเปิ้น

ไผหันปากกาเปิ้น ในภาษาเหนือ แปลว่า ใครเห็นปากกาฉัน

Leave a Reply