ไม้ถู่ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม้ตะเกียบ

Leave a Reply