ไม้แปรงฟัน ในภาษาเหนือ แปลว่า แปรงสีฟัน

Leave a Reply